فیلم بهتر

برای بهتر دیدن فیلم‌های بهتر...

بررسی ونقد مقاله سانسور یا سواد رسانه ای + دانلود اصل مقاله

مقاله سانسور یا سواد رسانه ای نوشته دکتر سلطانی فر یکی از مقالاتی است که سعی نموده بحث کودکان را در اولویت خود قرار دهد. داعیه این مقاله این است که می خواهد آموزش رسانه ای در مدارس را برای کودکان و نوجوانان پیگیری کند. ودر این رابطه مدلی به نام تفکر انعکاسی را پیشنهاد دهد. نویسنده خواسته است طی یک سیر منطقی به بیان نظر خود بپردازد در این راستا سعیت کرده است ضمن برشمردن تاثیرات رسانه ها بر کودکان و نوجوانان، به نحوه پردازش اطلاعات وسنجش محتوای برنامه های رسانه ای نزد آنها اشاره نماید.

اما اگر در این مقاله دقت نمایید بیشتر مطالب آن در رابطه با کودک و تلویزیون است حتی تعریف درست و قابل قبولی هم از سواد رسانه ای ارائه نکرده است. بحث را به سمت تلویزیون برده و دنباله آن را سمت اثرات و ویژگی های تلویزیون برده است همچنین در مورد کودکان و ذهن کودکان نحوه تماشاکردن تلویزیون توسط کودکان و مواردی از این دست اشاره کرده است. یعنی شما نسبت بسیار کمی بین عنوان مقاله  و مقدمه آن به متن اصلی مقاله خواهید یافت. اگر نام مقاله را کودک و تلویزیون قرار دهیم شاید نزدیک تر به محتوای آن باشد. هرچند نباید قسمت هایی از مقاله مثل بخش های پایانی آن و یا قسمت اندکی در ابتدای مقاله را نادیده گرفت.

اما نکته بارز تر در این مقاله رسیدن به تفکر انعکاسی است که در واقع به عنوان راهکار نویسنده برای آموزش سواد رسانه ای به کودکان  نوجوانان مطرح گردیده است امام در ادامه به تعریفی مختصر از این مفهوم قناعت کرده و عملا راهکار خود را برای خواننده مشخص نمی کند. تا آنجایی که شما می توانید تعریف تفکر انعکاسی را با تعریف سوادرسانه ای کاملا مقایسه کرد.بدین معنا که به جزئیات آن پرداخته نشده است و یا اگر هم پرداخته شده است بسیار ناقص وسطحی بوده است. انتظاری که خواننده در پایان مقاله دارد این است که با راهکار مشخص و ملموسی در مورد آموزش سواد رسانه ای مواجه شود اما متاسفانه در پایان مقاله این انتظار برآورده نشده و تفکر انعکاسی در حد تعریف باقی می ماند.

نکته دیگری که دامنگیر خیلی از مقالات در این زمینه است عدم هماهنگی عنوان با چکیده و حتی با محتوای اصلی متن است بدین صورت که شما در عنوان و چکیده یک مطلب را می بینید و در محتوای اصلی احساس می کنید که مطلب را به زور به آن الصاق کرده اند و این مطلب ارتباط کاملی با عنوان ندارد. البته لازم به ذکر است در زمینه رابطه کودک و تلویزیون و در زمینه برخورد کودکان بارسانه ها و نحوه تاثیر پذیری آنها از رسانه این مقاله را می توان مقاله ای خوب ارزیابی نمود چرا که در آن سعی شده است به نحوه اثر گذاری و چگونگی تاثیر پذیری کودکان از رسانه ها به صورت نسبتا کامل پرداخته شود.

شما می توانید اصل مقاله را از لینک زیر دریافت نمایید

دریافت

 

بررسی مقاله سواد رسانه ای راهبرد استحکام هویت فردی و ملی + دانلود اصل مقاله

 مقاله سواد رسانه ای راهبرد استحکام هویت فردی و ملی نوشته دکتر سید بشیر حسینی تاکید خود را بر روی هویت گذاشته است و سعی نموده است با بهره گیری از پنج عنصر کلیدی پاتر در سواد رسانه ای به نیاز موجود در کشور در این زمینه اشاره کند. خواسته مقاله که نویسنده مطرح می کند و از سواد رسانه ای به عنوان راهبرد استحکام هویت ملی نام برده است نویسنده کوشیده است این مورد را بیان کند که کشورهای جهان غرب به دنبال آنند که به وسیله سلطه خود بر دنیای رسانه هویت مد نظر خود را در جهان ترویج کرده و هویت های دیگر را محو کنند. و در آخر نتیجه گرفته است که ما باید به سواد رسانه ای بپردازیم.
در این مقاله با تعریف و توضیح جایگاه سواد رسانه ای و با احترام بسیار زیاد به نویسنده مقاله می توان گفت حداکثر چیزی که از این مقاله استفاده می شود یک تلنگر در باب سواد رسانه ای است. چیزی که غالب مقالات در این زمینه را تشکیل می دهد و عبور از این مقطع در هیچ یک از مقالات دیده نمی شود هر چند داعیه آن را داشته باشند.
تعریف و بیان جایگاه شاید بتواند برای روشن شدن و و حساس شدن شاخک های سیاستگذاران کشور حائز اهمیت باشد اما صرفا پرداختن به این مطلب و بیان یک سری حرف های گفته شده بدون اینکه راه کاری حتی برای جاانداختن این ضرورت در پایان گفته شود نخواهد توانست مشکل گشای ما باشد. در کشور ما که دیگر وقتی برای ازدست دادن وجود ندارد باید خیلی زود از این مرحله عبور کرد و به جایی رسید که بتوان نسخه ها و راهکارهای عملی خود را بیان کرد راهکارهایی که در متن مردم قابل اجرا شدن و بکارگیری باشند.
متاسفانه امروزه چیزی که در مقالات به چشم می خورد جمع آوری مطالب پیشین بدون هیچ گونه مطلب جدیدی است البته با اغماض می توان گفت با دقت زیاد اندک مطالب جدیدی دیده می شود. شما می توانید خیلی از مقالات را باهم مقایسه کنید و ببینید اگر عصاره تمام این مقالات گردهم آید شاید دو یا سه مقاله  ومطلب جدید خواهید یافت و ما بقی در حدود نود درصد مطالب کاملا تکراری است .
لازم به ذکر است کلا در زمینه سواد رسانه ای تا کنون محتوای معتنی بهی تولید نشده است و مقالاتی هم که وجود دارد به جای تولید  محتوای جدید کاملا تکرار مکررات است. به نظر می رسد اگر خواهان تحولی در زمینه سواد رسانه ای در کشور هستیم نه تنها باید ضرورت کار را مشخص کنیم بلکه باید بتوانیم محتوای کامل و جامع در این زمینه تولید کنیم و تا زمانی که نتوانیم این کار را انجام دهید هرگز تاثیرش را در جامعه نخواهیم دید.

شما می توانید اصل مقاله را از لینک پایین دانلود نمایید

دریافت
حجم: 776 کیلوبایت


پایگاههای مفید در حوزه نقد تربیتی فیلم